Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2016

Partijen (10)

Gemeenten (9)

 • Aalsmeer
 • Amstelveen
 • Amsterdam
 • Diemen
 • Haarlem
 • Haarlemmermeer
 • Ouder-Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad

Provincies (1)

 • Noord-Holland

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Vergunningverlening, toezicht, handhaving (Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst, bouw en woningtoezicht, Algemene Plaatselijke Verordening)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam