Openbaar Lichaam Crematoria Twente

Partijen (12)

Gemeenten (12)

 • Almelo
 • Berkelland
 • Borne
 • Dinkelland
 • Enschede
 • Haaksbergen
 • Hengelo (O)
 • Hof van Twente
 • Losser
 • Oldenzaal
 • Tubbergen
 • Wierden

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam