OVER-gemeenten

Partijen (2)

Gemeenten (2)

  • Oostzaan
  • Wormerland

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (3)

  • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit
  • Het samenwerkingsverband voert ondersteunende taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Ambtelijke fusie

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam