Regionaal Historisch Centrum ‘Gelders Archief’

Partijen (5)

Gemeenten (4)

 • Arnhem
 • Renkum
 • Rheden
 • Rozendaal

Overige Overheden (1)

 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit
 • Het samenwerkingsverband voert ondersteunende taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Archief

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam