Schadeschap Luchthaven Schiphol

Partijen (16)

Gemeenten (14)

 • Aalsmeer
 • Amstelveen
 • Amsterdam
 • Beverwijk
 • Haarlem
 • Haarlemmermeer
 • Heemskerk
 • Kaag en Braassem
 • Nieuwkoop
 • Teylingen
 • Uitgeest
 • Uithoorn
 • Velsen
 • Zaanstad

Provincies (1)

 • Noord-Holland

Overige Overheden (1)

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (2)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
 • Gemeenteraad / Provinciale Staten / Algemeen Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam