Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Zuid-Kennemerland en IJmond

Partijen (8)

Gemeenten (8)

 • Beverwijk
 • Bloemendaal
 • Haarlem
 • Haarlemmermeer
 • Heemskerk
 • Heemstede
 • Velsen
 • Zandvoort

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (2)

 • Onderwijs en leerplicht (Scholen, Leerplichtwet, opvang)
 • Sport

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk orgaan