GR tot aanleg, instandhouding, beheer en onderhoud van individuele behandeling van afvalwater (IBA’s)

Partijen (2)

Gemeenten (1)

  • Noordenveld

Waterschappen (1)

  • Noorderzijlvest

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Duurzaamheid + circulaire economie + afvalverwerking

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht