Verevening gelden Jeugdzorg

Partijen (3)

Gemeenten (3)

  • Beverwijk
  • Heemskerk
  • Velsen

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert ondersteunende taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • Gemeenteraad / Provinciale Staten / Algemeen Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Sociaal domein: Jeugdwet (incl. gezamenlijke inkoop)

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Afstemming: Regeling zonder meer