Afvalverwijdering Rivierenland (Avri)

Partijen (7)

Gemeenten (7)

 • Buren
 • Culemborg
 • Maasdriel
 • Neder-Betuwe
 • Tiel
 • West Maas en Waal
 • Zaltbommel

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Duurzaamheid + circulaire economie + afvalverwerking

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam