Gemeente Venlo (internationale zaken)

Partijen (4)

Gemeenten (4)

  • Leudal
  • Venlo
  • Venray
  • Weert

Aard van samenwerking (1)

  • Anders: Bestuursopdracht formuleren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Anders: Regievoering op regionaal beleid

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Afstemming: Bestuursovereenkomst