Glasvezel buitengebied hardenberg

Partijen (7)

Gemeenten (6)

 • Almelo
 • Borne
 • Hardenberg
 • Hof van Twente
 • Oldenzaal
 • Wierden

Overige Partijen (1)

 • Anders: Cogas/CIF

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (3)

 • Economie(Econmische ontwikkeling, stimulering, herstructurering)
 • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)
 • Anders: Realiseren breedband in het buitengebied

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Afstemming: Convenant