GR recreatieschap Vinkeveense Plassen

Partijen (4)

Gemeenten (2)

 • Amsterdam
 • De Ronde Venen

Provincies (1)

 • Utrecht

Overige Partijen (1)

 • Anders: Recreatieschap Midden Nederland (RMN)

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (2)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
 • Gemeenteraad / Provinciale Staten / Algemeen Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Recreatie

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk orgaan