Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg

Partijen (11)

Gemeenten (11)

 • Beek
 • Beekdaelen
 • Brunssum
 • Gulpen-Wittem
 • Heerlen
 • Kerkrade
 • Landgraaf
 • Simpelveld
 • Vaals
 • Valkenburg aan de Geul
 • Voerendaal

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Sociaal domein: Participatiewet (Sociale dienst, uitkeringen, Participatiewet)

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam