Green Deal Autodelen II

Partijen (13)

Gemeenten (7)

 • 's-Gravenhage
 • 's-Hertogenbosch
 • Arnhem
 • Delft
 • Rotterdam
 • Utrecht
 • Zwolle

Provincies (1)

 • Drenthe

Overige Overheden (3)

 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Andere Nederlandse overheidsorganisaties

Overige Partijen (2)

 • Commerciële dienstverlener
 • Anders

Aard van samenwerking (2)

 • Uitwisselen kennis
 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (2)

 • Duurzaamheid + circulaire economie + afvalverwerking
 • Vervoer (Vervoersregio Openbaar Vervoer, leerlingenvervoer, doelgroepenvervoer)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Afstemming: Convenant

Speciaal type samenwerkingen (1)

 • Green deal