Green Deal Zero Emission Stadslogistiek

Partijen (13)

Gemeenten (8)

 • Arnhem
 • Delft
 • Groningen
 • Maastricht
 • Nijmegen
 • Rotterdam
 • Utrecht
 • Zutphen

Overige Overheden (2)

 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige Partijen (3)

 • Overheids-NV, -BV, -stichting, -vereniging
 • CommerciĆ«le dienstverlener
 • Anders

Aard van samenwerking (1)

 • Uitwisselen kennis

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (4)

 • Economie(Econmische ontwikkeling, stimulering, herstructurering)
 • Energie en energietransitie
 • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)
 • Vervoer (Vervoersregio Openbaar Vervoer, leerlingenvervoer, doelgroepenvervoer)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Afstemming: Convenant

Speciaal type samenwerkingen (1)

 • Green deal