GRID

Partijen (3)

Gemeenten (3)

  • Oldambt
  • Pekela
  • Veendam

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Anders: ICT-dienstverlening

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Zelfstandige organisatie: Naamloze vennootschap