Houdstermaatschappij Energiebedrijf Zaanstreek Waterland NV

Partijen (2)

Gemeenten (2)

  • Waterland
  • Zaanstad

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (2)

  • Belastingen
  • Energie en energietransitie

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Zelfstandige organisatie: Naamloze vennootschap