Inkoop KOM

Partijen (3)

Gemeenten (3)

  • Koggenland
  • Medemblik
  • Opmeer

Aard van samenwerking (1)

  • Uitwisselen / poolen personeel

Bevoegdheden (2)

  • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (2)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
  • Ambtelijk

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Afstemming: Bestuursovereenkomst