Innovation Quarter

Partijen (7)

Gemeenten (5)

 • 's-Gravenhage
 • Delft
 • Leiden
 • Rotterdam
 • Westland

Provincies (1)

 • Zuid-Holland

Overige Partijen (1)

 • Onderwijsinstellingen (PO, VO, MBO/HBO/WO)

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (2)

 • Economie(Econmische ontwikkeling, stimulering, herstructurering)
 • Energie en energietransitie

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Besloten vennootschap