Integraal beleid Wmo

Partijen (5)

Gemeenten (5)

  • Eijsden-Margraten
  • Gulpen-Wittem
  • Maastricht
  • Meerssen
  • Vaals

Aard van samenwerking (1)

  • Uitwisselen kennis

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden

Betrokken bestuursorganen (1)

  • Ambtelijk

Beleidsvelden (1)

  • Sociaal domein: WMO (incl. gezamenlijke inkoop) (Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015)

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht