Inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afval door gemeente Leiden

Partijen (2)

Gemeenten (2)

  • Leiden
  • Oegstgeest

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Duurzaamheid + circulaire economie + afvalverwerking

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Netwerkcontructie: Dienstverleningsovereenkomst