Jeugdgezondheidszorg Kennemerland

Partijen (3)

Gemeenten (3)

  • Bloemendaal
  • Haarlem
  • Velsen

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Sociaal domein: Jeugdwet (incl. gezamenlijke inkoop)

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Afstemming: Anders