Kabeltelevisie Noord Oost Friesland nv

Partijen (3)

Gemeenten (3)

  • Ameland
  • Dantumadiel
  • Schiermonnikoog

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Cultuur en cultureel erfgoed (Musea, theaters, podia, cultureel erfgoed )

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Zelfstandige organisatie: Naamloze vennootschap