Lokaal Bestuursakkoord Water

Partijen (5)

Gemeenten (4)

 • Coevorden
 • Emmen
 • Hardenberg
 • Ommen

Waterschappen (1)

 • Vechtstromen

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (3)

 • Veiligheid en volksgezondheid[]Veiligheidsregio, veiligheidshuis, veilig thuis/ AMHK, SAVE, GGD, GHOR, Regionaal Ambulance Vervoer (RAV)
 • Water (Zuivering en bescherming)
 • Anders: Waterberging

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Afstemming: Bestuursovereenkomst