Meerlanden N.V.

Partijen (9)

Gemeenten (9)

 • Aalsmeer
 • Bloemendaal
 • Diemen
 • Haarlem
 • Haarlemmermeer
 • Heemstede
 • Hillegom
 • Lisse
 • Noordwijk

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Naamloze vennootschap