Merwedelingelijn Beheer B.V. (R-NET, M.L.L.)

Partijen (6)

Gemeenten (6)

 • Dordrecht
 • Gorinchem
 • Hardinxveld-Giessendam
 • Molenlanden
 • Sliedrecht
 • Vijfheerenlanden

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Besloten vennootschap