Sociaal Domein Limburg-Noord

Partijen (6)

Gemeenten (6)

 • Beesel
 • Gennep
 • Horst aan de Maas
 • Peel en Maas
 • Venlo
 • Venray

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (2)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
 • Gemeenteraad / Provinciale Staten / Algemeen Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Economie(Econmische ontwikkeling, stimulering, herstructurering)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam