N.V. BAR-Afvalbeheer

Partijen (3)

Gemeenten (3)

  • Albrandswaard
  • Barendrecht
  • Ridderkerk

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

  • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid vast te stellen
  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Duurzaamheid + circulaire economie + afvalverwerking

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Zelfstandige organisatie: Naamloze vennootschap