Netwerk Waterketen regio Rivierenland

Partijen (7)

Gemeenten (6)

 • Buren
 • Culemborg
 • Maasdriel
 • Neder-Betuwe
 • Tiel
 • Zaltbommel

Waterschappen (1)

 • Rivierenland

Aard van samenwerking (2)

 • Uitwisselen kennis
 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert ondersteunende taken uit

Betrokken bestuursorganen (2)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
 • Ambtelijk

Beleidsvelden (1)

 • Water (Zuivering en bescherming)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Netwerkcontructie: Dienstverleningsovereenkomst