N.V. Luchthaven Teuge

Partijen (4)

Gemeenten (4)

  • Apeldoorn
  • Deventer
  • Voorst
  • Zutphen

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Vervoer (Vervoersregio Openbaar Vervoer, leerlingenvervoer, doelgroepenvervoer)

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Zelfstandige organisatie: Naamloze vennootschap