Omgevingsdienst de Vallei

Partijen (6)

Gemeenten (5)

 • Barneveld
 • Ede
 • Nijkerk
 • Scherpenzeel
 • Wageningen

Provincies (1)

 • Gelderland

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Vergunningverlening, toezicht, handhaving (Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst, bouw en woningtoezicht, Algemene Plaatselijke Verordening)

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam