Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek

Partijen (15)

Gemeenten (13)

 • Almere
 • Amsterdam
 • Blaricum
 • Dronten
 • Gooise Meren
 • Hilversum
 • Huizen
 • Laren
 • Lelystad
 • Noordoostpolder
 • Urk
 • Wijdemeren
 • Zeewolde

Provincies (2)

 • Flevoland
 • Noord-Holland

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (2)

 • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)
 • Vergunningverlening, toezicht, handhaving (Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst, bouw en woningtoezicht, Algemene Plaatselijke Verordening)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam