Ondernemershuis voor het Vechtdal

Partijen (2)

Gemeenten (2)

  • Hardenberg
  • Ommen

Aard van samenwerking (2)

  • Uitwisselen kennis
  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (3)

  • Economie(Econmische ontwikkeling, stimulering, herstructurering)
  • Onderwijs en leerplicht (Scholen, Leerplichtwet, opvang)
  • Anders: Innovatie. ontmoeting ondernemers

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht