Ontwikkeling Maatschappij Airport Lelystad Almere N.V. (Omala N.V.)

Partijen (3)

Gemeenten (2)

  • Almere
  • Lelystad

Provincies (1)

  • Flevoland

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Economie(Econmische ontwikkeling, stimulering, herstructurering)

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Zelfstandige organisatie: Naamloze vennootschap