Ontwikkelovereenkomst bestuurlijk contracteren Wmo

Partijen (4)

Gemeenten (4)

 • Leiden
 • Leiderdorp
 • Oegstgeest
 • Zoeterwoude

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (2)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
 • Ambtelijk

Beleidsvelden (1)

 • Sociaal domein: WMO (incl. gezamenlijke inkoop) (Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Escape: Ontwikkelovereenkomst met daarbij behorende bestuurlijke contracten