Overeenkomst Roermond Bereikbaar

Partijen (3)

Gemeenten (1)

  • Roermond

Provincies (1)

  • Limburg

Overige Overheden (1)

  • Andere Nederlandse overheidsorganisaties

Aard van samenwerking (2)

  • Uitwisselen kennis
  • Samen taak uitvoeren

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Anders: Mobiliteit

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Afstemming: Beleidsovereenkomst