Overlegorgaan Nationaal Park De Groote Peel

Partijen (9)

Gemeenten (3)

 • Asten
 • Nederweert
 • Peel en Maas

Provincies (2)

 • Limburg
 • Noord-Brabant

Waterschappen (1)

 • Aa en Maas

Overige Overheden (2)

 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Andere Nederlandse overheidsorganisaties

Overige Partijen (1)

 • Overheids-NV, -BV, -stichting, -vereniging

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Recreatie

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Afstemming: Convenant