Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe

Partijen (12)

Gemeenten (6)

 • Aa en Hunze
 • Borger-Odoorn
 • Coevorden
 • Emmen
 • Hardenberg
 • Hoogeveen

Provincies (1)

 • Drenthe

Overige Overheden (5)

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aard van samenwerking (2)

 • Uitwisselen kennis
 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (5)

 • Economie(Econmische ontwikkeling, stimulering, herstructurering)
 • Recreatie
 • Sociaal domein: WMO (incl. gezamenlijke inkoop) (Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015)
 • Vervoer (Vervoersregio Openbaar Vervoer, leerlingenvervoer, doelgroepenvervoer)
 • Woonruimte (Vluchtelingen opvang, woonruimte verdelen)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Afstemming: Convenant

Speciaal type samenwerkingen (1)

 • Regio deal