regio Gooi- en Vechtstreek

Partijen (8)

Gemeenten (8)

 • Amsterdam
 • Blaricum
 • Eemnes
 • Gooise Meren
 • Hilversum
 • Huizen
 • Laren
 • Wijdemeren

Aard van samenwerking (2)

 • Uitwisselen / poolen personeel
 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (3)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid vast te stellen
 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (3)

 • Onderwijs en leerplicht (Scholen, Leerplichtwet, opvang)
 • Sociaal domein: Participatiewet (Sociale dienst, uitkeringen, Participatiewet)
 • Sociaal domein: WMO (incl. gezamenlijke inkoop) (Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam