Regionaal Besturenoverleg Onderwijs Zuid Kennemerland

Partijen (5)

Gemeenten (4)

 • Bloemendaal
 • Haarlem
 • Heemstede
 • Zandvoort

Overige Partijen (1)

 • Onderwijsinstellingen (PO, VO, MBO/HBO/WO)

Aard van samenwerking (2)

 • Uitwisselen kennis
 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert ondersteunende taken uit

Betrokken bestuursorganen (3)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
 • Gemeenteraad / Provinciale Staten / Algemeen Bestuur
 • Ambtelijk

Beleidsvelden (1)

 • Onderwijs en leerplicht (Scholen, Leerplichtwet, opvang)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (2)

 • Zelfstandige organisatie: Anders
 • Escape: Samenwerking middels een convenant