Regionale Backoffice Lekstroom

Partijen (4)

Gemeenten (4)

 • Houten
 • IJsselstein
 • Lopik
 • Nieuwegein

Aard van samenwerking (3)

 • Uitwisselen kennis
 • Uitwisselen / poolen personeel
 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit
 • Het samenwerkingsverband voert ondersteunende taken uit

Betrokken bestuursorganen (2)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
 • Ambtelijk

Beleidsvelden (2)

 • Ondersteunende processen (ICT, stafdiensten, bedrijfsvoering, inkoop, frontoffice)
 • Sociaal domein: Jeugdwet (incl. gezamenlijke inkoop)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Netwerkcontructie: Dienstverleningsovereenkomst