Regionale beleidsontwikkeling onderwijstaken

Partijen (5)

Gemeenten (5)

  • Eijsden-Margraten
  • Gulpen-Wittem
  • Maastricht
  • Meerssen
  • Vaals

Aard van samenwerking (1)

  • Uitwisselen kennis

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden

Betrokken bestuursorganen (1)

  • Ambtelijk

Beleidsvelden (1)

  • Onderwijs en leerplicht (Scholen, Leerplichtwet, opvang)

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht