Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug

Partijen (6)

Gemeenten (6)

 • Bunnik
 • De Bilt
 • Utrecht
 • Utrechtse Heuvelrug
 • Wijk bij Duurstede
 • Zeist

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (2)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
 • Gemeenteraad / Provinciale Staten / Algemeen Bestuur

Beleidsvelden (2)

 • Sociaal domein: Participatiewet (Sociale dienst, uitkeringen, Participatiewet)
 • Anders

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam