RES Cleantech regio

Partijen (11)

Gemeenten (7)

 • Apeldoorn
 • Brummen
 • Epe
 • Heerde
 • Lochem
 • Voorst
 • Zutphen

Provincies (1)

 • Gelderland

Waterschappen (2)

 • Rijn en IJssel
 • Vallei en Veluwe

Overige Overheden (1)

 • Andere Nederlandse overheidsorganisaties

Aard van samenwerking (1)

 • Anders: Strategie bedenken

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid vast te stellen

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Energie en energietransitie

Mate van verplichtheid (1)

 • Semi-verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Afstemming: Beleidsovereenkomst

Speciaal type samenwerkingen (1)

 • Regionale energiestrategie (RES)