RES Flevoland

Partijen (8)

Gemeenten (6)

 • Almere
 • Dronten
 • Lelystad
 • Noordoostpolder
 • Urk
 • Zeewolde

Provincies (1)

 • Flevoland

Waterschappen (1)

 • Zuiderzeeland

Aard van samenwerking (1)

 • Anders: Strategie bedenken

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid vast te stellen

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Energie en energietransitie

Mate van verplichtheid (1)

 • Semi-verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Afstemming: Beleidsovereenkomst

Speciaal type samenwerkingen (1)

 • Regionale energiestrategie (RES)