RES Hoeksche Waard

Partijen (3)

Gemeenten (1)

  • Hoeksche Waard

Provincies (1)

  • Zuid-Holland

Waterschappen (1)

  • Hollandse Delta

Aard van samenwerking (1)

  • Anders: Strategie bedenken

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid vast te stellen

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Energie en energietransitie

Mate van verplichtheid (1)

  • Semi-verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Afstemming: Beleidsovereenkomst

Speciaal type samenwerkingen (1)

  • Regionale energiestrategie (RES)