Rijn 6

Partijen (5)

Gemeenten (3)

 • Arnhem
 • Overbetuwe
 • Rheden

Waterschappen (2)

 • Rijn en IJssel
 • Rivierenland

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Duurzaamheid + circulaire economie + afvalverwerking

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Afstemming: Bestuursovereenkomst