Rivus

Partijen (9)

Gemeenten (7)

 • Dalfsen
 • Deventer
 • Kampen
 • Raalte
 • Staphorst
 • Zwartewaterland
 • Zwolle

Waterschappen (1)

 • Drents Overijsselse Delta

Overige Partijen (1)

 • Overheids-NV, -BV, -stichting, -vereniging

Aard van samenwerking (2)

 • Uitwisselen kennis
 • Anders: Kwaliteit en kwetsbaarheidverbeteren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (4)

 • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)
 • Ondersteunende processen (ICT, stafdiensten, bedrijfsvoering, inkoop, frontoffice)
 • Water (Zuivering en bescherming)
 • Anders: Afvalwaterketen

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Afstemming: Convenant