Ruimte voor de Vecht

Partijen (6)

Gemeenten (4)

 • Dalfsen
 • Hardenberg
 • Ommen
 • Zwolle

Provincies (1)

 • Overijssel

Overige Partijen (1)

 • Anders: SBB, LTO, Overijssel particulier grondbezit, regionaal bureau voor toerisme

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Betrokken bestuursorganen (2)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
 • Gemeenteraad / Provinciale Staten / Algemeen Bestuur

Beleidsvelden (5)

 • Energie en energietransitie
 • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)
 • Recreatie
 • Veiligheid en volksgezondheid[]Veiligheidsregio, veiligheidshuis, veilig thuis/ AMHK, SAVE, GGD, GHOR, Regionaal Ambulance Vervoer (RAV)
 • Water (Zuivering en bescherming)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht