Ruimtelijke Economische Ontwikkelstrategie

Partijen (13)

Gemeenten (4)

 • 's-Gravenhage
 • Eindhoven
 • Rotterdam
 • Utrecht

Provincies (5)

 • Flevoland
 • Noord-Brabant
 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Zuid-Holland

Overige Overheden (3)

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige Partijen (1)

 • Anders: Economic Board UtrechtAmsterdam Economic BoardEconomische Programmaraad ZuidvleugelStichting Brainport Eindhoven

Aard van samenwerking (1)

 • Anders: Het kabinet wil ervoor zorgen dat Nederland zijn positie in de top 5 van de wereldeconomie behoudt. Daarom zetten het Rijk en de regionale partners in op het versterken van de ontwikkeling van de 3 belangrijkste economische regio’s van Nederland. Ook wi

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit
 • Het samenwerkingsverband voert ondersteunende taken uit

Betrokken bestuursorganen (4)

 • Burgemeester / Commissaris van de Koning / Dijkgraaf / Voorzitter
 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
 • Gemeenteraad / Provinciale Staten / Algemeen Bestuur
 • Ambtelijk

Beleidsvelden (4)

 • Economie(Econmische ontwikkeling, stimulering, herstructurering)
 • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)
 • Vervoer (Vervoersregio Openbaar Vervoer, leerlingenvervoer, doelgroepenvervoer)
 • Woonruimte (Vluchtelingen opvang, woonruimte verdelen)

Mate van verplichtheid (1)

 • Semi-verplicht

Rechtsvormen (2)

 • Afstemming: Anders
 • Escape: Bestuurlijke intentieverklaring

Speciaal type samenwerkingen (1)

 • Geen